Active Toolkit

Ako využívať tieto nástroje

Modul 0

Základné princípy - informácie, fakty, pravda a objektivita

Modul 1

Vyhľadávanie spoľahlivých zdrojov informácií a prístup k informáciám na internete

Aktivita 1

Ako pristupovať k informáciám na internete (overovanie faktov)

Modul 2

Hodnoty, normy a predsudky

Aktivita 2

Pochopenie rôznych aktérov a ich stanovísk (hodnoty, normy a predsudky)

Modul 3

Výskumná fáza - dizajn výskumu, metódy a zhromažďovanie dôkazov

Aktivita 3

Navrhni a realizuj vlastný výskum (metódy výskumu)

Modul 4

Dajte informáciám zmysel

Aktivita 4

Navrhni a realizuj vlastný výskum (metódy výskumu)