Zestaw narzędzi Active

Jak z niego korzystać

Moduł 0

Znaczenie ogólne, informacje, fakty, prawda i obiektywizm

Moduł 1

Wyszukiwanie wiarygodnych źródeł informacji i sposób korzystania z informacji w Internecie

Ćwiczenie 1

Podstawowa orientacja i sposób korzystania z informacji w Internecie (sprawdzanie faktów)

Moduł 2

Wartości, normy i uprzedzenia

Ćwiczenie 2

Wartości i uprzedzenia

Moduł 3

Faza badawcza - projektowanie badań, metody i gromadzenie dowodów

Ćwiczenie 3

Projektowanie własnych badań

Moduł 4

Nadawanie znaczenia informacjom

Ćwiczenie 4

Zrozumienie i wyciąganie wniosków