Active Toolkit

Jak soubor nástrojů používat

Modul 0

Základní principy – informace, fakta, pravda a objektivita

Modul 1

Vyhledání spolehlivých zdrojů informací a přístup k informacím na internetu

Aktivita 1

První zorientování, jak přistoupit k informacím na internetu(ověřování faktů)

Modul 2

Hodnoty, normy a předsudky

Aktivita 2

Pochopení různých aktérů a jejich stanovisek (hodnot, norem a předsudků)

Modul 3

Výzkumná fáze – design výzkumu, metody a shromažďování důkazů

Aktivita 3

Navrhni a realizuj vlastní výzkum (metody výzkumu)

Modul 4

Dejte informacím smysl

Aktivita 4

Navrhni a realizuj vlastní výzkum (metody výzkumu)